Den största tillgången för företag är de anställda. Vi ger ditt företag och dina anställda ett inspirerande verktyg med fokus på fysisk aktivitet.

Kom igen nu.

Anmäl dig.  

 

 

Tävla tillsammans med dina arbetskamrater om titeln

Health Business of the Year.
Actimate är en enkel aktivitetsutmaning, anpassad efter individens förmåga.

Hela teamet deltar tillsammans i utmaningen mot andra företag. 

Ett motiverande verktyg för en sund och aktiv vardag som inspirerar till ökad teamkänsla och belönar med fina erbjudanden.
Actimate är integrerad med appen Hälsa (iOS )& Google Fit (Android) och fungerar på iPhone 5S och senare modeller.

Kostnaden är 199 kr/anställd för innevarande kalender år (2018).

 

Vi är på!

Läs våra fullständiga villkor


Läs våra fullständiga villkor